Hamvas Béla: René Guénon — A modern világ válsága


„Fogalmainak megállapításában jelentős és nagyhatású mű, amelynek nyoma más művekben is feltűnik. Alapvető a »humanizálódás« folyamatának rajza. Az őskori istenkirályságban élő, kozmikus kapcsolatokkal rendelkező ember »humanizálódott«, vagyis: államformája szétesett, vallásossága megingott, társadalmi formája felbomlott, tiszta látása megzavarodott, élete és sorsa széttöredezett. Ma a teljes széthullottság korát éljük. Guénon ezt az európai humanizálódást szembeállítja az ázsiai divinális kultúrával: az itteni anyagias, demokratikus életrendet a keleti szellemi és hierarchikus életformával. Megállapításainak tisztaságában egyike a legjelentékenyebb és legátfogóbb válságműveknek, amelynek rangja általános történetfilozófiai szempontból is igen magas.”

Hamvas Béla: A világválság. Budapest, 1938, Fővárosi Könyvtár /Aktuális kérdések irodalma, 53./, 21. o. [Különlenyomat a Fővárosi Könyvtár Évkönyve VII. kötetéből (1937). Bibliográfia]